Ochrana osobních údajů


Ochrana osobných údajov


Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) stanovujú, ako spoločnosť Elektro Sychra sro so sídlom Jilemnického 233, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČO 15030938 chráni a užíva všetky informácie získané prostredníctvom webového rozhrania https://shop.elektro -sychra.cz (ďalej len „Webové rozhranie“).

Všetky poskytnuté informácie používa spoločnosť Elektro Sychra sro iba v súlade s týmito Zásadami. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto prosíme o pozorné zoznámenie s obsahom nižšie uvedených podmienok, ktoré informujú o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

Poskytnutím osobných údajov nám dávate súhlas so spracovaním a správou údajov. Účel a použitie údajov vysvetľujeme nižšie.

 

Správca osobných údajov

Elektro Sychra sro sídlom Jilemnického 233, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01

IČO: 15030938
DIČ: SK15030938
Spoločnosť je zapísaná v OR, vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1232.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sa rozumejú najmä (nie výhradne):

  • Identifikačné údaje

napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, prihlasovacie údaje do užívateľského účtu

  • Kontaktné údaje

napr. e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, spôsob úhrady, bankové spojenie

  • Ďalšie údaje

IP adresa, typ zariadenia, prehliadača a operačného systému, informácie získanie zo súborov cookies

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo použiteľnými zdrojmi Európskej únie. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom číslo 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj príslušných noriem EÚ.

Na čo nám slúžia získané informácie?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednania tovaru či zriadenia užívateľského účtu, máme bez vášho výslovného súhlasu právo spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, ktorým sa rozumie dodanie tovaru. V prípade, že ste tovar neobjednali a iba si zriadili užívateľský účet, môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu. Rovnako máme právo spracovávať tieto údaje v rámci plnenia našich zákonom stanovených povinností, napr. povinnosti evidenčné a pod.

Získané informácie nám umožnia čo najefektívnejšie využiť obsah Webového rozhrania, zaistiť plnenie zmluvy, komunikovať s vami za účelom prieskumu trhu, na vašu e-mailovú adresu zaslať v prípade udelenia súhlasu obchodné oznámenie, ponuku našich služieb a tovaru (zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť) , k internému vedeniu záznamov, možnosti oznámiť vám zmeny našich služieb a ďalším.

 

Doba využitia osobných údajov

Vaše osobné údaje užívame len počas plnenia zmluvy a právnych povinností. Pokiaľ nám dáte súhlas so spracovaním osobných údajov alebo používame vašu e-mailovú adresu pre zaslanie obchodných oznámení, údaje sú využívané počas fungovania Webového rozhrania.

 

Ako spravujeme, spracovávame a komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Pre bezpečnú správu osobných údajov zabezpečujeme Webové rozhranie a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, rozširovaniu či pozmeňovaniu vašich osobných údajov aj proti prístupu neoprávnených osôb.

V prípade, že nakupujete bez registrácie, tj. bez vytvorenia užívateľského účtu, sú vaše osobné údaje spracovávané za účelom dokončenia objednávky a jej vybavenia (odovzdanie objednávky dopravcovi).

Ak nám poskytnete osobné údaje v rámci vytvorenia užívateľského účtu, beriete tak na vedomie, že budeme spracovávať vami oznámené údaje a informácie vo vašom užívateľskom účte (históriu objednávok a ďalšie s tým spojené informácie). Pokiaľ nám udelíte súhlas, budeme ďalej vyhodnocovať vaše užívateľské správanie, aby sme mohli zobrazovať obsah upravený priamo pre vás. V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení vám budeme zasielať newslettery, z ich odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externým spoločnostiam, napr. k službám daňového poradcu, účtovníka, externej firmy zaisťujúcej marketing, spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie, poskytovateľom IT hostingu a údržby a ďalším spracovateľom osobných údajov, ktorí pre nás pracujú as ktorými máme uzavretú zodpovedajúcu zmluvu . Ak chcete vedieť, kto konkrétne vaše údaje spracováva, poskytneme vám odpoveď na základe otázky.

 

Práva subjektov údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov vás informujeme o príslušných právnych predpisoch, teda o:

  • Právu prístupu k osobným údajom (možnosť požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov a za akým účelom ich spracovávame)
  • Právu na opravu osobných údajov (na vašu žiadosť opravíme nepresné údaje a/alebo doplníme neúplné údaje)
  • Právu odvolať súhlas (ak spracovávame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu, teda bez iného zákonného dôvodu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu e-shop@elektro-sychra.cz , písomne formou listu na našu adresu či iným spôsobom)
  • Právu na výmaz alebo Právu byť zabudnutý (právo požadovať zmazanie vašich osobných údajov)
  • Právu na obmedzenie spracovania osobných údajov (právo požadovať obmedzenie vašich osobných údajov)
  • Právu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu)
  • Právu na prenositeľnosť údajov (právo požadovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli)

 

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov, požadované informácie vám bezodkladne poskytneme. Pokiaľ nebudete spokojní, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu spracovania osobných údajov, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Kedykoľvek sa môžete na Úrad ochrany na spracovanie osobných údajov obrátiť priamo.

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich dát, preto sme zaviedli vhodné postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré v rámci Webového rozhrania zhromažďujeme. Poskytnuté informácie schraňujeme na našich zabezpečených serveroch.

  

Súbory cookies

Pojmom cookie sa rozumie malý textový súbor ukladaný do počítača alebo iného zariadenia každého zákazníka Webového rozhrania. Cookies nám umožňujú zber informácií o konkrétnom prehliadači, použitie služieb (odkiaľ používateľ prišiel, aký obsah si na Webovom rozhraní prehliada, aká je IP adresa terminálu a pod.). Vďaka cookies si Webové rozhranie na určitú dobu zapamätá vaše preferencie a úkony, ktoré ste v rámci neho vykonali, a my sme tak schopní merať návštevnosť a zobrazovať vám ako užívateľovi iba relevantné reklamy. Cookies zjednodušujú prehliadanie webu, akonáhle sa na web opätovne vrátite, vďaka cookies môžu byť predtým zadané informácie načítané, aby ste mohli ľahšie a rýchlejšie využívať všetky funkcie. Súbory cookies relácie v počítači po zatvorení prehliadača nezostávajú, trvalé súbory cookies zostávajú v počítači, kým ich neodstránite alebo neskončí ich platnosť. Súbory cookies neumožňujú identifikovať konkrétnu osobu (ich prostredníctvom nemožno zistiť meno, e-mailové adresy a pod.).

Používanie súborov cookies slúži na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Vďaka nazbieraným informáciám môžeme vytvoriť detailnú analýzu, na základe ktorej sme vám ako užívateľom schopní poskytovať kvalitnejšie služby.

 

Spracovatelia osobných údajov

K osobným údajom má prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne aj zmluvní spracovatelia. Spracovateľom osobných údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý v mene správcu spracováva osobné údaje. Od správcu sa spracovateľ líši tým, že v rámci činnosti pre správcu môže vykonávať len také spracovateľské operácie, ktorými ho správca poverí alebo vyplývajú z činnosti, pre ktorú bol spracovateľ správcom poverený.

Prehľad spracovateľov osobných údajov:

 

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a môže byť aktualizovaný.

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies